News

Batıdaki Yer, Fas…

Atlas Okyanusu kıyılarında ticaret yapan Yunanlı Tüc­carlar, ülkenin iç kısımla­rında yaşayan yerli halka “bizden olmayanlar” barba­roi adını verdikleri ve bu ismin günümüze Berberi olarak geldiği kabul edilmektedir.

Halkın kökeni tam olarak bilinmemekle beraber bulunan bazı mağara resimleri Berberiler’in paleolitik toplulukların so­yundan gelmiş olabileceği ihtimalini güç­lendirmektedir. Kendilerini İmazighen “özgür halk” diye adlandı­ran Berberiler, tarih bo­yunca Fas’ta bir çok krallık kurmuş, Kuzey Afrika’nın tamamına ve İspanya’nın Andalucia bölgesine ha­kim imparatorluklar oluş­turmuşlardır.

Berberile­rin yanı sıra tarih boyunca Roma, Arap, İspanyol ve Fransız kültürleriyle har­manlanmış olan Fas, Filali hanedanlığının yönetimin­de bir kırallık ülkesi olarak çalkantılı günlerini geride bırakmış sakin, huzurlu bir dönem sürdürmektedir. Seyahatin ilerle­yen sayfalarında tüm bu kültürlerin izleri­ni hem şehirlerde, hem de Sahra Çölünde birlikte kovalayacağız…

İsmail Ellez’in objektifinden Fas manzaraları ve daha fazlası Noble And Royal Magazine temmuz sayısında…

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *