AçıMagazine

Bir Yazar, Besteci, Filozof, Farmakolog, Bilge: Hildegard Von Bingen

Hildegard bir mucize…Zîra bir çok kadının cadılık ve büyücülük suçlamasıyla diri diri yakıldığı bir dönemde o, aklıyla var olmayı başarır…Hem de 11. yüzyılda…

Ailesinin onuncu ve son çocuğu olarak 1098 yılında doğar ama sekiz yaşına geldiğinde hasta olduğu gerekçesiyle manastıra bağışlanır. İç dünyasını ve hislerini yazıya döken ilk kadındır. Hayatını bir manastırda geçiren rahibe Hildegard, şiddetli migren ağrıları yüzünden gördüğü sanrıları kağıda dökmeye başlar.  Daha sonra kendini şiire verir. 42 yaşındayken kendisine tanrıdan bir vahiy geldiğini ve her şeyi kaleme almasının istendiğini iddia eder. Diğerleriyse, Hildegard’ın sevgiden uzak ve yalnız başına manastırda büyüdüğü için psikolojinin bozuk olduğunu o yüzden bunlara sardığını düşünürler. Kendisin de yardımcısı olduğu  kilisenin baş rahibi öldükten sonra, manastıra Rahi­beler Konventi Baş Rahibeliği’ne seçilir ve kendini ifade etmeye çalışır.

Bilime ve araştırmaya çok meraklıdır. Hayatının büyük bölümünü geçirdiği kilisede, sürekli okuyup yazar ve araştırmalar yapar. Gördüğü sanrıları yazdığı için şeytani olabileceği düşüncesiyle imha edilmeye çalışılır. Ama o amacının dikkat çekmek olmadığını, bunları önemli gözükmek için yapmadığını, tanrının buyruklarını tamamen  uyanık ve bilinci açıkken duydu­ğunu anlatır. Sonrasında Papa başkanlığında toplanan mecliste, Hildegard’ın hem vahiy alabilme hem de kehanet yeteneğinin olduğuna ve bunları yazabileceğine dair fetva çıkartılır.

Bu, daha sonra ona bütün kapıları açacak bir fırsat oluşturur ve bu sayede çağının bir çok ünlü ismiyle mektuplaşıp onlarla yüzyüze tanışır.

Hildegard von Bingen 1151 yı­lından itibaren 1158 yılına kadar doğa ve insan vücudu üzerine yazılar yazar. ‘Doğa bilgisi- Physica’da bitkiler, elementler, taşlar ve hayvanlar ayrıntılı bir biçimde işle­nirken ve ‘Sa­ğaltım bilgisi-Causae et Curae’da evrenin yaratılışından itibaren kozmosun inşa­sı, temel elementler ve insanın yaratılışı ortaya konur, ‘İnsan-Mikrokozmos’ta da biyolojik yaşamın işleyişi, aksak­lıklar ve alınması gereken tedbirler in­celenir.

Hildegard ellili yaşlarında daha merkezi olduğunu düşündüğü başka bir manastıra gider ve orada yönetici olur. Burası onun için daha verimlidir. Çünkü, doğa bilimleri alanında, hekimlik alanında, müzik alanında ve bugün halâ çözülemeyen, kendi geliştirdiği gizli yazı dili (lingua ignota) üzerinde hep burada çalışır.

Hildegard von Bingen için öz, evreni içindeki tüm varlıklarla bir bütün olarak kabul etmektir. Bestelediği dini içerikli, tek sesli eser­lerinde de bu ilkeyi gözeterek, sesle­rin uyumundan hareketle “evrensel uyum’a (symphonia) ulaşmaya çalı­şır.

‘Geleneksel Otacı Kadın Tıbbı’ nın dene­yimlerini, kutsal metinlerdeki sem­bollerle birlikte kendi gözlemleriyle birleştirir. Özellikle şifalı bitkiler, ağaçlar ve taşlar üzerine yazdıkları geleneksel ortaçağ tıbbıyla birebir örtüşür. Bilim adına dünyaya kazandırdığı pek çok herbal ilaç hala kullanılır. Hildegard aynı zamanda dünya tarihinde ilk defa sekste kadın konusunu işlemiş kişidir. Üstelik ortaçağ’da bir rahibe olmasına rağmen…

Kitaplarında seks yaparken bir kadının hissettiklerini ve o sırada vücudundaki değişiklikleri, zihinsel ve fiziksel olarak yaşadıklarını tasvir ederek böylece dönemine göre anarşik bir ilke de imza atar.

Uyurken ya da uyanıkken gördüğü ve vizyonlarını anlattığı üçlemesi:

Scivias (Know the Way)

Liber vitae me-ritorum (Book of Life’s Merits)

Operatione Dei ((Of God’s Activities)

En önemli müzik eseri ise “Ordo Virtutum” isimli müzikli dramasıdır. Diğer ismiyle  Play of the Virtues. Hildegard bunu, üçlemesinin ilk kitabı olan Scivias’ın son bölümündeki “Azizilere Övgüler” başlıklı metinden besteler.  Bunun dışında bestelediği kilise aryalarına çeşitli kaynaklardan ulaşıp dinlemek mümkün.

Ayrıca bahsettiği kadınlık hallerine “11000 Virgins” adlı bestesi örnek gösterilebilir.

Similar Articles
ALO’nun Doğuşundan Akıllı İletişim Çağına Yolculuk: Telefonun Asırlık HikayesiBeatles'ın Elvis'le Buluşması ve Perde ArkasıGuguklu Saat Kasabasıyla Zamanda YolculukPijama Trendi HayatımızdaLand Rover :4X4 ‘ün Diğer Adı
Show More

Related Articles