GuideMüze

Tarih Öncesi Çağlara Yolculuk: Çin Paleozooloji Müzesi

Pekin Planetaryumu’nun hemen yanında yer alan  Çin’in Paleozooloji Müzesi, Omurgalı Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsü tarafından kurulmuştur.

Müzede  paleontoloji, paleoekoloji, paleoantropoloji ve evrim teorisi ziyaretçilere tanıtılır. Asya’daki en büyük paleozoolojik müze olan  Çin Paleozooloji Müzesi’nde tarih öncesi hayvanların ve eski insanların doğal kalıntılarını görebilmek mümkündür.

Müzede yer alan en önemli öğeler yaşayan fosil Latimeria , Asya’nın en büyük dinozoru Mamenchisaurus ve Çin’in ilk dinozoru olan Lufengosaurus Huenei’dir.

Müze iki ana salondan oluşmaktadır. Bunlar Omurgalı Paleontoloji Salonu ve Shuhua Paleoantropoloji Salonu’dur. Bu salonlarda tarih öncesi yaşamların fosilleri ve paleolitik kültür modelleri sergilenmektedir.

Omurgalı Paleontoloji Salonu’nda sergilenen öğeler, bilim adamları tarafından 50 yıldan beri toplanan en değerli omurgalı fosilleridir.

Antik Balık ve Amfibi Galerisi’nde, yaşayan fosil Latimeria sergilenmektedir. Bu fosil Çin’de en iyi korunmuş Latimeria fosili olma özelliği taşımaktadır. Amfibi bölgesinde sergilenen fosiller 10-200 milyon yıllık bir tarihe sahiptir. Amfibilerin fosilleri çok nadir bulunduğu için bu fosiller uluslararası bir hazine olarak kabul edilmektedir.

Antik Sürüngen ve Kuş Galerisi’nde farklı jeolojik çağların çeşitli sürüngen ve kuş fosilleri yer almaktadır. Antik Memeli Galerisi’nde ise memelilerin başlangıçta yaşadıkları evrim sürecini gözlemleyebilmektedir. Eski İnsan ve Paleolitik Galeri’de de insan evriminin tarihi anlatılmaktadır.

Paleozooloji Müzesi’ne metro ve otobüsle ulaşmak mümkündür. Yetişkinler için müzeye giriş ücreti 20 yuan, çocuklar içinse 10 yuandır. Müze pazartesi günleri kapalıdır. Diğer günler 09:00-16:30 arasında ziyarete açıktır.

 

 

 

 

 

Similar Articles
Yongling Müzesi  Sanxingdui Müzesi (Üç Yıldızlı Kazık Müzesi)Mançu Devleti İmparatorluk Sarayı MüzesiJinsha Sit Alanı MüzesiWashington'un En İyi 11 Hamburger Restoranı
Show More

Related Articles